پیشگیری و مبارزه با فساد

اسناد

عنوان دانلود تاریخ بارگذاری
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانلود فایل 1401/01/25
آیین نامه اجرائی ماده 26 قانون ارتقاء سلامت اداری دانلود فایل 1401/01/25
آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه دردستگاه‌هاي اجرايي دانلود فایل 1401/01/25
فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی دانلود فایل 1401/01/25
قانون رسیدگی تخلفات اداری دانلود فایل 1401/01/25
حقوق شهروندی در نظام اداری دانلود فایل 1401/01/25
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دانلود فایل 1401/01/25
بخشنامه در خصوص دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) دانلود فایل 1401/01/25