مدیران پست همدان1111

مسئولین پست استان همدان

 • سرپرست پست استان همدان

  حمید ترابی

  تلفن:
  08132511101
  فکس:
  08132511100
  ایمیل:
  hmpost@post.ir
  مدارک تحصیلی:
  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
  آدرس:
  همدان - خ بوعلی -محوطه کولانج-اداره کل پست استان همدان کد پستی :6516689393
 • معاون پشتیبانی پست استان همدان

  مهدی الوندی

  تلفن:
  08132511103
  فکس:
  08132511100
  ایمیل:
  me_AL66@post.ir
  مدارک تحصیلی:
  کارشناس ارشد مدیریت مالی
 • معاون اجرایی پست استان همدان

  محمد مهدی فضلعلی

  تلفن:
  08138255449
  فکس:
  08132511100
  مدارک تحصیلی:
  کارشناس ادبیات فارسی